Category Archives for Laatste nieuws

circulair bouwproces

Excursie woningfabriek van Wijnen

6/2023 Excursie naar de nieuwe woningfabriek van Van Wijnen in Heerenveen waar digitalisatie en industrialisatie in het bouwproces centraal staan en robotisering deels het probleem van schaarste aan vakmensen oplost.
Met een productiecapaciteit van 4.000 woningen per jaar (20 per dag)die grotendeels modulair en circulair worden geproduceerd wil van Wijnen bijdragen aan de oplossing van het woningtekort.

circulair bouwproces

Excursie duurzaam kantoorgebouw Triodosbank

5/2023 Excursie naar het duurzame en circulaire kantoorgebouw van de Triodosbank in Driebergen. Het door RAU-architecten ontworpen pand, ontwikkeld met de visie dat natuur, cultuur en economie met elkaar in balans moeten zijn, werd door architectenweb uitgeroepen tot kantoorgebouw van het jaar 2019.
Het gebouw, met groene daken, is als een houten lego-bouwsel in elkaar gezet en kan desgewenst dus ook weer uit elkaar worden gehaald en worden verplaatst.

circulair bouwproces

3e Ronde cursus Circulair Bouwen gestart

3/2023 Omdat het vakgebied van Circulair Bouwen sterk in de belangstelling staat, is in maart alweer voor de 3e keer de cursus Circulair Bouwen gestart, die samen met de Vastgoed Business School wordt georganiseerd.
Tijdens de cursus, die ruim 3 maanden duurt, worden alle facetten van circulair bouwen door inspirerende sprekers uitgebreid belicht. Om een diploma te kunnen behalen moeten cursisten ook een eigen werkstuk maken. De cursus wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,2.

circulair bouwproces

Europese subsidie voor transitieproject duurzame tuinbouw

10/2022 Om binnen de Nederlandse tuinbouwsector versneld invulling te kunnen geven aan klimaatneutraliteit is een project gestart waarbij de lucht in een kas niet langer traditioneel via een metalen stelsel van leidingen met warm water wordt verwarmd. In plaats daarvan wordt het gewas van dichtbij verwarmd met lage temperatuur infrarood straling op basis van dunne metaalstrips van amorf metaal. Naast groeiversnelling, meer opbrengst per m2 en een energiereductie van tot wel 60 % is deze innovatieve techniek CO2-neutraal en is hiervoor slechts een fractie van de grondstoffen nodig vergeleken met traditionele verwarming. Het project wordt gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO en een bijdrage van de provincie Gelderland.

circulair bouwproces

Internationale kennisuitwisseling circulair bouwen

10/2022 Het vakgebied circulair bouwen is sterk in beweging, dat geldt niet alleen voor Nederland maar ook voor heel veel andere plekken in de wereld. Omdat het uiterst interessant is om te vernemen welke doelen andere landen zich stellen, welke aanpak ze daarbij hanteren en waar zij inmiddels staan ten aanzien van de transitie naar een circulair bouwproces vinden regelmatig kennisuitwisselingssessies plaats met diverse buitenlandse specialisten op het gebied van circulair bouwen. Zo onlangs ook met een delegatie uit Singapore, waaronder de ‘Director of Urban Solutions and Infrastructure Services’, vertegenwoordigers van Singapore Polytechnic University en Enterprise Singapore.

circulair bouwproces

Weer diploma’s Circulair Bouwen uitgereikt

07/2022 In juli 2022 was het weer zover, een groep van 14 cursisten uit Nederland en België vierde dat het begeerde diploma Circulair Bouwen van de Vastgoed Business School aan hen was uitgereikt. Het feit, dat de groep qua achtergrond gekenmerkt kon worden door een grote verscheidenheid en de cursisten bovendien werkzaam waren bij verschillende type organisaties, maakten dat er sprake was van een levende interactie tussen de cursisten. Vanwege een hoog ambitieniveau was het niveau van de eindpresentaties opnieuw hoog en waren de gekozen onderwerpen zeer interessant. Diverse cursisten gaan met de nieuw vergaarde kennis in hun eigen werkomgeving daadwerkelijk met circulair bouwen aan de slag.

circulair bouwproces

Kennissessie Circulaire Bedrijfshuisvesting

03/2020 Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling, zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie.
Vanuit het project Innovatie Challenge Circulair Bouwen is rondom dit onderwerp een kennissessie en praktijkexcursie georganiseerd voor koplopers op het gebied van circulair bouwen. Dit vond plaats bij Nexteria te Deventer, die bedrijfshuisvesting ontwikkelt vanuit een levenscyclusbenadering.

circulair bouwproces

Hotspot Circulaire Weginfrastructuur

01/2020 In januari is het project Hotspot Circulaire Weginfrastructuur afgerond, waar gedurende 2 jaar met een consortium van partijen onderzoek is gedaan naar mogelijkheden om weginfrastructuur circulair aan te leggen. Het project is financieel gesteund door de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het fonds regionale ontwikkeling (EFRO). De resultaten zijn verwerkt in het boekje ‘Samen werken aan circulaire fietsinfrastructuur’ (op te vragen via info@nicb.tech).

circulair bouwproces

Symposium Circulaire Meetmodellen

11/2019 Op het Provinciehuis van Overijssel is een symposium georganiseerd over
hoe je circulariteit definieert en hoe je dat dan vervolgens kunt meten. Dit naar
aanleiding van tussentijdse resultaten van landelijk Platform 23 dat er onlangs in is
geslaagd een methodiek te ontwikkelen die circulariteit praktisch meetbaar maakt.
Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op hoe de methodiek tot stand is gekomen,
welke keuzes er aan ten grondslag liggen, tot welke onderdelen dit heeft geleid en
hoe deze zich verhouden tot de vele reeds bestaande tools (LCA, MPG, etc.).

circulair bouwproces

Prijsvraag Circulair Bouwen

11/2019 In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het
Nederlandse Consulaat Generaal in München en de in München gevestigde Hans
Sauer Stichting
een prijsvraag georganiseerd om in beide landen inspirerende
voorbeelden te kunnen ophalen over circulair bouwen. Prijswinnaars zijn op 11 maart
tijdens de Creative Business Week in München bekend gemaakt.