circulair bouwproces

Kennissessie Circulaire Bedrijfshuisvesting

03/2020 Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling, zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie.
Vanuit het project Innovatie Challenge Circulair Bouwen is rondom dit onderwerp een kennissessie en praktijkexcursie georganiseerd voor koplopers op het gebied van circulair bouwen. Dit vond plaats bij Nexteria te Deventer, die bedrijfshuisvesting ontwikkelt vanuit een levenscyclusbenadering.