circulair bouwproces

Symposium Circulaire Meetmodellen

11/2019 Op het Provinciehuis van Overijssel is een symposium georganiseerd over
hoe je circulariteit definieert en hoe je dat dan vervolgens kunt meten. Dit naar
aanleiding van tussentijdse resultaten van landelijk Platform 23 dat er onlangs in is
geslaagd een methodiek te ontwikkelen die circulariteit praktisch meetbaar maakt.
Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op hoe de methodiek tot stand is gekomen,
welke keuzes er aan ten grondslag liggen, tot welke onderdelen dit heeft geleid en
hoe deze zich verhouden tot de vele reeds bestaande tools (LCA, MPG, etc.).