circulair bouwproces

Hotspot Circulaire Weginfrastructuur

01/2020 In januari is het project Hotspot Circulaire Weginfrastructuur afgerond, waar gedurende 2 jaar met een consortium van partijen onderzoek is gedaan naar mogelijkheden om weginfrastructuur circulair aan te leggen. Het project is financieel gesteund door de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het fonds regionale ontwikkeling (EFRO). De resultaten zijn verwerkt in het boekje ‘Samen werken aan circulaire fietsinfrastructuur’ (op te vragen via info@nicb.tech).