Archive Monthly Archives: januari 2023

circulair bouwproces

Europese subsidie voor transitieproject duurzame tuinbouw

10/2022 Om binnen de Nederlandse tuinbouwsector versneld invulling te kunnen geven aan klimaatneutraliteit is een project gestart waarbij de lucht in een kas niet langer traditioneel via een metalen stelsel van leidingen met warm water wordt verwarmd. In plaats daarvan wordt het gewas van dichtbij verwarmd met lage temperatuur infrarood straling op basis van dunne metaalstrips van amorf metaal. Naast groeiversnelling, meer opbrengst per m2 en een energiereductie van tot wel 60 % is deze innovatieve techniek CO2-neutraal en is hiervoor slechts een fractie van de grondstoffen nodig vergeleken met traditionele verwarming. Het project wordt gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO en een bijdrage van de provincie Gelderland.

circulair bouwproces

Internationale kennisuitwisseling circulair bouwen

10/2022 Het vakgebied circulair bouwen is sterk in beweging, dat geldt niet alleen voor Nederland maar ook voor heel veel andere plekken in de wereld. Omdat het uiterst interessant is om te vernemen welke doelen andere landen zich stellen, welke aanpak ze daarbij hanteren en waar zij inmiddels staan ten aanzien van de transitie naar een circulair bouwproces vinden regelmatig kennisuitwisselingssessies plaats met diverse buitenlandse specialisten op het gebied van circulair bouwen. Zo onlangs ook met een delegatie uit Singapore, waaronder de ‘Director of Urban Solutions and Infrastructure Services’, vertegenwoordigers van Singapore Polytechnic University en Enterprise Singapore.

circulair bouwproces

Weer diploma’s Circulair Bouwen uitgereikt

07/2022 In juli 2022 was het weer zover, een groep van 14 cursisten uit Nederland en België vierde dat het begeerde diploma Circulair Bouwen van de Vastgoed Business School aan hen was uitgereikt. Het feit, dat de groep qua achtergrond gekenmerkt kon worden door een grote verscheidenheid en de cursisten bovendien werkzaam waren bij verschillende type organisaties, maakten dat er sprake was van een levende interactie tussen de cursisten. Vanwege een hoog ambitieniveau was het niveau van de eindpresentaties opnieuw hoog en waren de gekozen onderwerpen zeer interessant. Diverse cursisten gaan met de nieuw vergaarde kennis in hun eigen werkomgeving daadwerkelijk met circulair bouwen aan de slag.