circulair bouwproces

Internationale kennisuitwisseling circulair bouwen

10/2022 Het vakgebied circulair bouwen is sterk in beweging, dat geldt niet alleen voor Nederland maar ook voor heel veel andere plekken in de wereld. Omdat het uiterst interessant is om te vernemen welke doelen andere landen zich stellen, welke aanpak ze daarbij hanteren en waar zij inmiddels staan ten aanzien van de transitie naar een circulair bouwproces vinden regelmatig kennisuitwisselingssessies plaats met diverse buitenlandse specialisten op het gebied van circulair bouwen. Zo onlangs ook met een delegatie uit Singapore, waaronder de ‘Director of Urban Solutions and Infrastructure Services’, vertegenwoordigers van Singapore Polytechnic University en Enterprise Singapore.