circulair bouwproces

Symposium Circulaire Contracten

04/2019 Circulair bouwen betekent, dat de overheid op een andere wijze moet
uitvragen om circulaire oplossingen te kunnen realiseren. In verband hiermee is op
het provinciehuis in Arnhem, in samenwerking met Nysingh advocaten en notarissen,
een kennissessie sessie georganiseerd omtrent juridische aspecten. Aan de orde
kwamen waren registratie van eigendom, het Bouwbesluit, erfpacht, opstal-,
bestuurs- en aanbestedingsrecht.