circulair bouwproces

Realisatie eerste circulaire fietspad in Nederland

5/2018 Bij het invulling geven aan de ambitie van de gemeente Zevenaar om een
circulair fietspad aan te leggen is specifieke kennis en ervaring ingebracht met
betrekking tot circulaire infrastructuur. Er is een white paper opgesteld en het
bouwteam is begeleid bij het maken van een circulair ontwerp en bijbehorende
uitvoering. Tijdens een symposium zijn de resultaten van dit eerste circulaire fietspad
in Nederland
gepresenteerd.