circulair bouwproces

Prijsvraag circulaire viaducten

09/19 Bouwend Nederland heeft een prijsvraag uitgeschreven voor leerlingen van 37 deelnemende Technasiumscholen (havo en vwo) rondom circulaire infrastructuur. De leerlingen hebben vanuit de gemeente Maarssen hiertoe een aantal specifieke viaducten aangereikt gekregen. Uiteindelijk zullen landelijk 10 teams worden uitgenodigd hun idee voor een jury te presenteren of grond waarvan dan een winnaar zal worden bepaald. In verband hiermee is op het Niftarlake College te Maarssen een presentatie gegeven over circulaire weginfrastructuur. Meer info: www.bouwendnederland.nl