circulair bouwproces

Kennissessie Circulaire Weginfrastructuur voor Kostenadviseurs

06/2019 Ten behoeve van Post HBO-cursisten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen is een inspiratiesessie georganiseerd over Circulaire Weginfrastructuur voor Kostenadviseurs in de infrawereld. De sessie sloot aan op een 10 daags opleidingsprogramma van de HAN voor onder meer calculators, adviseurs, ontwerpers of beheerders bij ingenieursbureau, de overheid of een bouwbedrijf die hun financieel-technische kennis bij de planontwikkeling, realisatie en beheer van infrastructuur wensen te vergroten. Meer info: www.han.nl/hbo-programma/kostendeskundige-infra