circulair bouwproces

Expertmeeting Circulair Bouwen wetenschappelijk bureau van Groen Links

09/2018 Specifieke kennis van circulair bouwen is ingebracht tijdens een expert
meeting op het landelijke bureau van Groen Links te Utrecht, onder leiding van 2e
kamerlid Suzanne Kröger. Dit in het kader van het door het wetenschappelijk bureau
van Groen Links (Bureau de Helling)
op te stellen notitie van Groen Links: ‘Scenario
Circulaire Economie 2050: Bouwen en Wonen’ die uiteindelijk op 16 november in
Circl te Amsterdam is gepresenteerd.