circulair bouwproces

Event Duurzaam Ondernemen Nyenrode Business University

08/2017 Tijdens het Preuvenement Innovatief Duurzaam Ondernemen van Nyenrode
Business University te Breukelen is een workshop ‘waar zijn de Tesla’s van de bouw?’
georganiseerd. Toekomstige koplopers in de bouw zijn namelijk die partijen die zich
niet alleen richten op productinnovatie maar vooral op procesinnovatie en middels
ketensamenwerking massaproductie op maat weten te realiseren. Zoals het All
Eleectric DC Wikihouse project, waar binnen een laagspanning gelijkstroomomgeving
modulaire en herplaatsbare binnenwand elementen vol intelligentie worden
ontwikkeld.